Wisdom of Life

Press-Reliz

QARABAĞ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

Iyulun 28-də Qarabağ Münaqişəsinin Tənzimlənməsi üzrə İctimai Şuranın növbəti iclası keçirilib. Qarabağ Şurasının fəaliyyətdə olan sədri, tanınmış politoloq Zərdüşt Əlizadə gündəlik haqqında məlumat verib. Toplantıda Sərhədsiz Gənclər təşkilatının üzvləri və Qarabağ köçkünlərinin icma numayəndələri də iştirak edib. (more...)

Read More
A meeting of members of the Karabakh Public Council with vice-president of the international crisis group was held on 6 July 2010.

A meeting of members of the Karabakh Public Council with vice-president of the international crisis group was held on 6 July 2010. The participants focused on the current situation around the Karabakh conflict. They voiced their concern over incessant provocations on the points of contact of armed forces and put forward forecasts on immediate future. (more...)

Read More
Qarabağ Münaqişəsinin Tənzimlənməsinə üzrə İctimai Şurasının üzvləri ilə Beynəlxalq Böhran Qrupunun vitse-prezidenti Alan Deletrozun görüşü olub.

Qarabağ Münaqişəsinin Tənzimlənməsinə üzrə İctimai Şurasının üzvləri ilə Beynəlxalq Böhran Qrupunun vitse-prezidenti Alan Deletrozun görüşü olub. Toplantıda Qarabağ münaqişəsi ətrafında yaranmış hazırkı vəziyyət müzakirə edilib. Əsasən cəbhə bölgəsində mütəmadi təxribatların doğurduğu narahatlıq və yaxın gələcəkdə gözlənilən hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. (more...)

Read More
İfadə Azadlığı Komitəsinin Bəyanatı

Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan cəmiyyətinə basqı və terror siyasəti öz növbəti qeyri-insani bəhrəsini verdi. Ədalətsiz hökm qurbanı, məhbus Emin Abdullayevin (Milli) atası oğlunun nisgili ürəyində dünyasını dəyişdi. Emin Milli atasının son anında yanında ola bilmədi. (more...)

Read More
Qarabağ Münaqişəsinin Tənzimlənməsinə Dair İctimai Şuranın növbəti tоplаntısı kеçirilib. Müzаkirə оlunаn mövzulаr içərisində bu yахınlаrdа milli məclis tərəfindən qəbul оlunmuş Hərbi Dоktrinа və АBŞ, Rusiyа və Frаnsа prеzidеntlərinin Qаrаbаğ münаqişəsinin tənzimlənməsinə dаir qəbul еtdikləri bəyаnаt оlub.

Qarabağ Münaqişəsinin Tənzimlənməsinə Dair İctimai Şuranın növbəti tоplаntısı kеçirilib. Müzаkirə оlunаn mövzulаr içərisində bu yахınlаrdа milli məclis tərəfindən qəbul оlunmuş Hərbi Dоktrinа və АBŞ, Rusiyа və Frаnsа prеzidеntlərinin Qаrаbаğ münаqişəsinin tənzimlənməsinə dаir qəbul еtdikləri bəyаnаt оlub. Birinci mövzu üzrə çıхış еdən еkspеrtlər, о cümlədən

Read More