Home » February, 2011 Entries posted on “February, 2011”

New EU Programs and the Settlement of Conflicts in South Caucasus: Prospects and Scope

New EU Programs and the Settlement of Conflicts in South Caucasus: Prospects and Scope

LEYLA ALIYEVA New EU Programs and the Settlement of Conflicts in South Caucasus: Prospects and Scope It is fairly contended that the very establishment of the European Union after the Second World War provides for an idea of peace-making as one of top priorities of foreign policy that has repeatedly been referred to in scores [...]

February 2 2011 | Posted in Policy paper | Read More »

QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLL MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ SİYASİ PARTİYALARIN FƏALİYYƏTLƏRİ VƏ TƏŞƏBBÜSLƏRƏ MÜNASİBƏTLƏRİ

QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLL MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ  SİYASİ PARTİYALARIN FƏALİYYƏTLƏRİ VƏ TƏŞƏBBÜSLƏRƏ MÜNASİBƏTLƏRİ

QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLL MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ SİYASİ PARTİYALARIN FƏALİYYƏTLƏRİ VƏ TƏŞƏBBÜSLƏRƏ MÜNASİBƏTLƏRİ Mövzuya giriş. Problemin tarixininə dair qısa xülasə. SSRİ-nin tənəzzül dövründə Azərbaycan Respublikasının Qarabağ vilayəti ətrafında ermənilərin ərazi iddiaları və Azərbaycandakı siyası mühit. Problemin həllinə cəhd mərhələləri və bu mərhələlərdə siyasi partiyaların mövqeləri və fəaliyyətləri. Təkliflər.

February 2 2011 | Posted in Analitik Hesabat | Read More »